top of page

Produk Lava Bites disahkan HALAL dan MESTI dengan mengikut keperluan standard kebersihan dan undang-undang syariah dalam penyediaan dan pembuatan makanan.

MESTI from KKM Health Ministry of Malaysia
Halal JAKIM Malaysia
bottom of page